Úvodní stránka
Nabízíme

Firma Arch Pro s.r.o. provádí , inženýrské a projekční práce, návrhy a poradenskou činnost v oblasti pozemních staveb a architektury. Zajišťujeme

  • vypracování dokumentace k územnímu řízení
  • vypracování dokumentace pro stavební řízení
  • vypracování dokumentace pro provedení stavby
  • projednání všech druhů dokumentací s dotčenými orgány státní správy
  • autorský dozor při výstavbě


Dále poskytujeme

  • technický dozor investora
  • technicko-ekonomické studie
  • podklady pro zadání stavby
  • podklady pro výběrové řízení

 S využitím 20letých znalostí a zkušeností se snažíme vyhovět požadavkům investora s využitím moderních technologií splňující požadavky na efektivitu, spolehlivost a životní prostředí, splňující zákonné normy a předpisy.
 


Přehled realizací     
Oblasti činností